Ugrás a tartalomra
x

Bodrog

Bodrog történelmi emlékhelyeket őrző falu, melyet Budapestről Fonyód–Balatonboglár felől, valamint Marcali irányából, illetve a megyeszékhely; Kaposvár felől lehet megközelíteni.  A település Belső-Somogy és Külső-Somogy határán helyezkedik el a 6706. sz. Hetes–Osztopán közti kisforgalmi összekötő út mentén. Rendezett, nyugodt kisközség. Az észak-déli irányban hosszan elnyúló település főutcájából három rövidebb utca nyílik. Lakosainak száma jelenleg 440 fő.

Története:

Több, egykoron lakott települések egyesítése a mostani Bodrog falu. Az anyaközséghez tartozik az egykor önálló Bő (Bew, Beu, mely az évszázadok alatt a helyi szóhasználatban csak Bű) és az egykoron lakott Hidegér is. Bő most is lakott, megkülönböztetnek Alsó- és Felső-Bőt az itt élők. A vidék ősidők óta lakott. A falu alsó-bői része történelmi emlékhelyek nyomait őrzi. A település egykori központi Török-dombján a Pogányvölgyi-vízfolyás mellett téglamonostor, és románkori templom maradványai kerültek felszínre, valamint egy szentély melyet a rómaiak használhattak, ahol villát (birtokközpontot) létesítettek. A X. század első felében gyepvas kitermelés és feldolgozás is folyt. A régészeti lelőhely, a későbbi nemzetségi központ az Anonymus által említett Veszprémet is megszálló Ölbő vezérhez köthető. Ezt feltételezi a Somogy Megyei Múzeum 1979-1999 között végzett régészeti feltáró munkája, melyet Dr. Magyar Kálmán vezetett. 1999. március 14-én került elő az európai viszonylatban is rendkívülinek számító rovásírásos agyagfúvóka darabja.

 

A honfoglalók és utódaik a nevükkel vették birtokukba a településeket. Ezen a vidéken éltek a Bő-nemzetség leszármazottai, s így őrizheti e terület a Bő nevet. Bodrog (BOTROK, BODROK) a lankás, bodros szóból alakult ki, melynek utolsó betűje a XIX. század folyamán elírás eredményeképpen lett „g”. Az észak-dél irányban hosszan elnyúló falu déli része az ősi Bodrog – melyet a helyiek Kis-Bodrognak is neveznek (tek) – okleveles említésének dátuma 1313. Az ősi Bodrog 1449-ben a Bő nemzetség birtoka, 1512-ben vétel útján lett az osztopáni Perneszy Imréé. Keleti irányban található Alsó-Bő (az ősi Bő), melynek oklevelét 1229-ben említik forrásaink. Az 1726-os tizedjegyzékben pusztaként szerepel BOTROK neve. Bőt nem említi az irat. Bottka Antal – Bodrog birtokosa és a vármegye főügyésze – birtokából telket ad iskolaépületnek. 1871 után szerveződik meg az iskoláztatás, mely római katolikus jellegű. Az 1860-as évek elején Felső-Bőn megépül a Pongrácz kúria, amit a helyiek kastélynak hívtak. 1870 körül Bodrog községhez csatoltatott Alsó-Bő, és még két kis lélekszámú puszta: Felső- Bő és Hidegér. A XX. század első éveiben a kastélyhoz tartozó birtok gazdálkodása tönkrement. Az alsó-bői birtokra (amely a nyugati irányban található Hidegér egy részét is magában foglalta) tulajdonos halála után, 1904-ben az örökösök nem tartottak igényt. A történtek után mindkét nagybirtokot kiparcellázták. Így kezdődött meg a puszták nagyobb méretű benépesedése, mely nagyban hozzájárult Bodrog község lélekszámának növekedéséhez. 1937-ben 775 lakos élt már itt, 1960-ban pedig elérte a 865 főt 1928 és 1930 között a megnövekedett tanulólétszám, a régi iskola épületének és higiéniájának romlása, ill. az elérhetőség tette indokolttá egy új iskola megépítését a falu centrumában. 1934-ben szilárd burkolatú út készült a falu egy részén. Ez az útszakasz része a Hetest Osztopánnal összekötő 6706. számú kisforgalmi összekötő útnak. A befejezése 1975-ben valósult meg. 1961-ben villamosították a községet. A hetvenes évektől a falu szegényebb lett az iskolák körzetesítésével az intézményünk és a Termelőszövetkezet is átköltözött a szomszédos Osztopánba. 1980-as évek elején egészséges ivóvízhálózat kiépítésére került sor. A 90-es évek az önkormányzatiság megjelenése, ami a falu életébe lendülést hozott. Bodrog község körjegyzőséget hozott létre Osztopánnal. A község 1990-ben gázszolgáltatásba is bekapcsolódott, és a lakóházak gázellátását biztosította.

 

Napjaink:

1989-től kezdveAz önkormányzat minden pályázati lehetőséget megragadott, hogy települése fejlődjön. Pályázatok útján sok dolog valósulhatott meg a községben. Ezek között szerepelt a buszvárók és öblök kialakítása, a járdák kiépítése a fő utca nagy szakaszán, a parkok létesítése, melyek esztétikusabbá tették közterületeinket. Megújult a kultúrház is, mely átadása komfortos környezetben ad otthont kisebb nagyobb rendezvénynek. A temető ravatalozója is megújult pályázat keretében és új arculatot kapott bejárata is. Továbbá átépítésre került az orvosi rendelő. Egy nagyobb váróterem és orvosi helyiség, védőnői rendelő várja a betegeket. Egészségügyi szolgáltatás a mezőcsokonyai körzethez tartozunk évtizedek óta. A faluban működnek kisebb-nagyobb vállalkozások, de munkalehetőség nagyon kevés. A két legnagyobb munkaadó az Önkormányzat, amely közhasznú és közcélú programokkal próbálja enyhíteni a munkanélküliség miatt kialakult helyzetet és a Jó az Úr Baptista Gyülekezet. Akinek lehetősége van rá, bejár Kaposvárra dolgozni. Elfogadható autóbusz közlekedés köti össze a falut a megyeszékhellyel. A falu lakosságának ötvennyolc százalékát teszik ki az aktívkorúak. A 21%-ot  pedig az inaktív és 21%-ot kiskorú személyek. A munkanélküliek száma 15% körül mozog. Somogyjádi székhelyű Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulása biztosítja községünkben a szociális étkeztetést, a házi és a jelzőrendszeres segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot. 1985-ben a Menedék Alapítvány vásárolta meg az egykori Pongrácz kúriát, melyet utolsó tulajdonosa, Dr. Nádasdi Sárközi Béláné után helyben Sárközi kastélynak hívnak. A Menedék Alapítvány rászoruló emberek megsegítésére létrejött belföldi keresztyén missziós szervezet. Szolgálataiban (az ifjúságmentéssel párhuzamosan) fontos helyet kapott az elhagyott, a családjaikból kitaszított gyermekek megsegítése, vagyis a prevenció. A nemesi kúria felújítása során négy szolgálati lakást alakítottak ki nevelőcsaládok számára. Ebbe a Védett Otthonba  folyamatosan költözhettek olyan keresztyén nevelőcsaládok, akik állami gondoskodásból több gyermeket fogadtak magukhoz vérszerinti gyermekeik mellé Az alapítvány a  nevelőcsaládok munkájának támogatására hozta létre, alapította 1989-ben az ország első keresztyén óvodáját a kastélyban. Néhány év elteltével, 1994 szeptemberében a Bölcsesség Kezdete Általános Iskola nyitotta meg kapuit 1-4 évfolyammal.1995-ben kezdte meg működését a kiválóra minősített Zeneiskola. 1996-ban az általános iskolában már 6 évfolyam kezdte a tanévet.  A fokozatosan növekvő létszám miatt a falu iskolaépületét bérelték, több mint egy évtizedig. 2003-tól 8 évfolyamosra növekedett az általános iskola. Közben kezdődött meg a Bodrogi Oktatási Központ építése, melyet fokozatosan, 2008-tól vettek birtokba. Az épület központi részében helyet kapott a Baptista Gyülekezet, illetve az intézmény konyhája, mely ellátja a falu szociális étkeztetését is. Az  Intézmény ma már  a Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet visel. Székhelyén, Bodrogon az egycsoportos óvoda létszáma jelenleg 26 fő, az általános iskolában  123 fő tanul a 8 évfolyamon, a zeneiskola- melyben jelenleg fa- és rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, zeneismereti, kamarazene tanszak működik- létszáma 80 fő. 2011 szeptemberétől az intézmény tagintézménye lett a niklai Berzsenyi Dániel Általános Iskola és Óvoda. Ahol 63 általános iskolással és 32 óvodással kezdődött az idei tanév. 2012 szeptemberében kaposvári óvodai telephellyel bővült az Intézmény, teljes kihasználtsággal - 25 fővel – működik. Az Intézmény családias légkörű, keresztyén értékekre épülő nevelési rendszerében különleges figyelmet fordítanak a gyermekek lelki fejlődésének elősegítésére. Felekezettől függetlenül tanítják a Biblia igazságait, a tanárok életpéldájával megerősítve azt. Az intézmény kezdettől nyitott a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására, fejlesztésére, 2010-től autista gyermekek tanítására is. Gyógypedagógusok, logopédus biztosítják a gyermekek tervszerű fejlesztését. A diákok közel 70%-a bejáró (Kaposvár, környékbeli falvak), szállításukról iskolabuszok gondoskodnak. A fenntartási jogokat 2008. szeptember 1-től a Menedék Alapítvány átadta a „Jó az Úr” Bodrogi Baptista Gyülekezetnek. Az intézmény az óta is az eredeti alapítói szándékok és célok szerint működik tovább. Oktatási intézmény tagja az ACSI-nak (Association of Christian Schools International - a Keresztény Iskolák Nemzetközi Szövetségének). Az ACSI egy nemzetközi szervezet, mely világszerte segíti a keresztyénoktatást.

Kapcsolodó tartalmak

Kapcsolat
  weboldal: Település honlapja

46.485660447934, 17.652432918549