Ugrás a tartalomra
x

Ráksi

Ráksi írott története egészen a középkorig nyúlik vissza, ugyanis 1272-ben említette először egy okirat a települést Villa Rakusiként.

Később többféle – Rakossy és Rax, Raksy – alakban találkozhatunk a faluval a dokumentumokban, a név eredetének egyik érdekes magyarázata a következő.

A krónikák szerint a község határában csordogáló patak kiváló élőhelye volt egykor a ráknak, s egyesek erre vezetik vissza az elnevezést.

A vidék birtokosai között az idők során megtalálható volt a Nyulak-szigeti apácarend, Dombai János, Derssffy Farkas, gróf Batthyány Ferenc és a veszprémi püspökség. A XV-XVI. században közepes nagyságú falu volt Ráksi, s bár a hódoltság alatt megfogyatkozott a népesség, a falu azért mégsem néptelenedett el. Az újabb fejlődés az 1700-as évektől indult meg, sokan megtelepedtek, jelentősen nőtt a lakosság száma.

A források 1429-ben már hírt adtak a ráksi plébániáról, templomáról pedig 1740-ben tettek említést először az írások. Az első épület fából készült, teteje fazsindelyes volt. Abban az időben a 275 lakos többsége római katolikus volt, csupán 23-an vallották magukat protestánsnak. A XIX. századvégi német betelepülés következtében azonban jelentősen megemelkedett az evangélikus és református lakosság aránya is, ám napjaink ráksi polgárai közül csupán néhány család követi hitüket. A mai római katolikus templomot 1872-ben építették a hívek adománya segítségével.

Az első iskola 1740-ben nyílt meg Ráksiban, s folyamatosan működött 1958-ig. Abban az időben a felső tagozatosok átkerültek a szomszédos Igal iskolájába, de az alsós kisiskolában még egészen 1983-ig folyt az oktatás. Először 1952-ben létesült a községben óvoda, amely 1993-ban megújult, s ma jól felszerelt korszerű intézményként fogadja a gyerekeket.

A XX. századi történet Ráksiban is gazdag volt eseményekben. A század eleji kivándorlás ezt a somogyi falut sem kímélte, sokan próbáltak szerencsét a tengerentúlon. A népesség 1910 és 1950 között volt a legjelentősebb, 1930-ban például elérte a 800 főt is. A település mindig nevezetes volt a mezőgazdaságáról, kiváló eredménnyel termesztettek itt búzát, jelentős volt az állattartás, különösen a szarvasmarha-, a sertés- és a juhtenyészet. A környék talaja ma is kedvező feltételeket nyújt a gabonatermesztéshez, a klíma kedvez a gyümölcsnek. Az egykori termelőszövetkezet megszűnt, ma egy osztrák tulajdonú mezőgazdasági vállalkozás működik a környező termőföldeken. A rendszerváltás után megélénkült a magángazdálkodás, a helybéliek közül több család a háztáji birtokra építi megélhetését.

Jelenünk

Ráksi jelenkori fejlődését - ahogy minden hasonló méretű települését az országban - alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló források mértéke. A beruházások tervezésénél fontos szempont a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek figyelembe vétele.

Falunkban 2016-ban készült el egy strandröplabdapálya és egy kisebb kosárlabdapálya, ami jól szolgálja a fiatalok közösséggé kovácsolását. Ezt a sportolási lehetőséget tervezzük kiegészíteni egy edzőgépekkel felszerelt kültéri sportparkkal, amennyiben támogatást találunk hozzá.
 
A régi, ma üresen álló és rossz állapotú iskolaépület felújítása szintén része a terveknek: e falai között egyaránt otthonra találhatnak majd a fiatalok és a nyugdíjasok. Már csak a pályázati forrás hiányzik ahhoz, hogy megvalósuljon a hangtechnikával és televízióval felszerelt klubhelyiség.

A hosszú távú tervek között szerepel a falu infrastruktúrájából eddig hiányzó korszerű szennyvízelvezetés megoldása. Ezt önmagában nem képes egy kis település kivitelezni. Reális elképzelésnek az tűnik, ha nyolc falu összefogásával épülne ki egy csatornarendszer.

Folyamatos feladat az utak javítása, amelyre már korábban nyert forrást az önkormányzat. A temető előtti út például 6,5 millió forintból újjul meg 2017-ben. A Dózsa György utca közel egy kilométeres szakaszának aszfaltozását pedig 12 millió forintos pályázati támogatás segíti, amihez a szükséges önrész előteremtése az önkormányzatra hárul. Ugyanennek az utcának az egyik oldalát 2016-ban a közfoglalkoztatás keretében újították fel helyben gyártott betonkockákkal.

Kapcsolodó tartalmak

Kapcsolat
  e-mail: raksi@somogy.hu

46.513598274337, 17.92067527771